จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 ชุมตาบง 0 รายบุคคล
2 ปางสวรรค์ 0 รายบุคคล