จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 ทุ่งครุ 0 รายบุคคล
2 บางมด 0 รายบุคคล