จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 ทวีวัฒนา 1 รายบุคคล
2 ศาลาธรรมสพน์ 0 รายบุคคล