จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 จรเข้บัว 0 รายบุคคล
2 ลาดพร้าว 0 รายบุคคล