จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 วัดท่าพระ 0 รายบุคคล
2 วัดอรุณ 0 รายบุคคล