จำนวนผู้ป่วยในแต่ละจังหวัด
ลำดับ จังหวัด จำนวน รายอำเภอ
1 กระบี่ 0 รายอำเภอ
2 กรุงเทพมหานคร 3 รายอำเภอ
3 กาญจนบุรี 0 รายอำเภอ
4 กาฬสินธุ์ 1 รายอำเภอ
5 กำแพงเพชร 0 รายอำเภอ
6 ขอนแก่น 7 รายอำเภอ
7 จันทบุรี 25 รายอำเภอ
8 ฉะเชิงเทรา 5273 รายอำเภอ
9 ชลบุรี 12 รายอำเภอ
10 ชัยนาท 4 รายอำเภอ
11 ชัยภูมิ 0 รายอำเภอ
12 ชุมพร 0 รายอำเภอ
13 ตรัง 1 รายอำเภอ
14 ตราด 3 รายอำเภอ
15 ตาก 0 รายอำเภอ
16 ต่างประเทศ 0 รายอำเภอ
17 นครนายก 0 รายอำเภอ
18 นครปฐม 4 รายอำเภอ
19 นครพนม 0 รายอำเภอ
20 นครราชสีมา 12 รายอำเภอ
21 นครศรีธรรมราช 0 รายอำเภอ
22 นครสวรรค์ 1 รายอำเภอ
23 นนทบุรี 2 รายอำเภอ
24 นราธิวาส 0 รายอำเภอ
25 น่าน 0 รายอำเภอ
26 บึงกาฬ 0 รายอำเภอ
27 บุรีรัมย์ 32 รายอำเภอ
28 ปทุมธานี 3 รายอำเภอ
29 ประจวบคีรีขันธ์ 0 รายอำเภอ
30 ปราจีนบุรี 2567 รายอำเภอ
31 ปัตตานี 0 รายอำเภอ
32 พระนครศรีอยุธยา 5 รายอำเภอ
33 พะเยา 2 รายอำเภอ
34 พังงา 0 รายอำเภอ
35 พัทลุง 1 รายอำเภอ
36 พิจิตร 0 รายอำเภอ
37 พิษณุโลก 1 รายอำเภอ
38 ภูเก็ต 0 รายอำเภอ
39 มหาสารคาม 1 รายอำเภอ
40 มุกดาหาร 0 รายอำเภอ
41 ยะลา 0 รายอำเภอ
42 ยโสธร 1 รายอำเภอ
43 ระนอง 1 รายอำเภอ
44 ระยอง 6 รายอำเภอ
45 ราชบุรี 1 รายอำเภอ
46 ร้อยเอ็ด 0 รายอำเภอ
47 ลพบุรี 3 รายอำเภอ
48 ลำปาง 0 รายอำเภอ
49 ลำพูน 0 รายอำเภอ
50 ศรีสะเกษ 2 รายอำเภอ
51 สกลนคร 2 รายอำเภอ
52 สงขลา 0 รายอำเภอ
53 สตูล 0 รายอำเภอ
54 สมุทรปราการ 8 รายอำเภอ
55 สมุทรสงคราม 0 รายอำเภอ
56 สมุทรสาคร 1 รายอำเภอ
57 สระบุรี 2 รายอำเภอ
58 สระแก้ว 4423 รายอำเภอ
59 สิงห์บุรี 0 รายอำเภอ
60 สุพรรณบุรี 0 รายอำเภอ
61 สุราษฎร์ธานี 1 รายอำเภอ
62 สุรินทร์ 3 รายอำเภอ
63 สุโขทัย 1 รายอำเภอ
64 หนองคาย 0 รายอำเภอ
65 หนองบัวลำภู 1 รายอำเภอ
66 อำนาจเจริญ 0 รายอำเภอ
67 อุดรธานี 0 รายอำเภอ
68 อุตรดิตถ์ 1 รายอำเภอ
69 อุทัยธานี 0 รายอำเภอ
70 อุบลราชธานี 0 รายอำเภอ
71 อ่างทอง 2 รายอำเภอ
72 เชียงราย 0 รายอำเภอ
73 เชียงใหม่ 1 รายอำเภอ
74 เพชรบุรี 0 รายอำเภอ
75 เพชรบูรณ์ 0 รายอำเภอ
76 เลย 2 รายอำเภอ
77 แพร่ 1 รายอำเภอ
78 แม่ฮ่องสอน 0 รายอำเภอ