Sorry, your browser doesn't support Java(tm).
พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
       ยินดีต้อนรับสู่ Web Page ของเราโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
            พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คือเขตของภาคใต้ตอนบนประกอบด้วย 7 จังหวัด ดังนี้
 • จังหวัดชุมพร

 • จังหวัดระนอง

 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • จังหวัดพังงา

 • จังหวัดภูเก็ต

 • จังหวัดกระบี่
 •  
  ©Suansaranrom Hospital. This is Suansaranrom Psychiatric Hospital web page. Webmaster : paramath@yahoo.com
  Tel. : 077-311308, 077-311444, 077-240566, 077-240567 Fax : 077-240565
  Hotline : 077-312991