Sorry, your browser doesn't support Java(tm).
บทความเรื่อง    :    เพศ…พูดอย่างไรไม่ให้นู้ด

เรื่อง : เพศ…พูดอย่างไรไม่ให้นู้ด
โดย ...  นางเสาวภา ปานเพชร
(พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์)


เนื้อเรื่อง

นายแพทย์พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ กล่าวถึง "เรื่องเพศ…พูดอย่างไรไม่ให้นู้ด" พอสรุปได้ดังนี้
       ดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็หันมาให้การยอมรับบทบาทของการสอน "เพศศึกษา" กันมากขึ้น แม้กระทั่งองค์การ สหประชาชาติ ก็ยังประกาศให้การสอนเพศศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนครอบครัว

" เพศศึกษา " เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้อย่างปฏิเสธไม่ได
       ต่ปัญหาในการยอมรับที่จะพูดคุยกันใน " เรื่องเพศ " ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ทั่ว ๆ ไป ในสังคมไทยเรานั้นถือว่าเป็นเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และมักจะถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีงาม ไม่ควรเปิดเผยไม่ควรกล่าวถึง ปัจจุบันแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเห็นความสำคัญของเรื่องเพศศึกษามากขึ้นแต่ก็เกิดปัญหาว่าจะคุยอย่างไร…ไม่ให้นู้ด

" เพศ " เป็นเรื่องของธรรมชาต
       รรมชาตินั้น สร้างทุกอย่างเพื่อเป็นคู่ และมีการเจริญพันธุ์ เพราะฉะนั้นถ้าเรามองให้ถ่องแท้แล้วว่า นี่เป็นเรื่องของธรรมชาติ การพูดคุยก็จะเป็นธรรมชาติ โดยปราศจากความขวยเขิน เอียงอาย และท่วงท่าวาจาที่กล่าว ก็ย่อมจะเป็นไปตามธรรมชาติทำให้ชวนฟังและน่าติดตาม ดังนั้น ถ้าเราจะพูดเรื่อง "เพศ" ให้น่าฟัง น่านั่งคุยสนทนากันแล้ว ทุกคนจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่อง "เพศ" ก่อนและตัดอคติต่าง ๆ ออกไป ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
       มีสุภาษิตที่น่าจะมาใช้ได้ในเรื่องนี้ก็คือ " สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งเห็นโคลนตม อีกคนหนึ่งเห็นดวงดาวแพรวพราว "

ต้องทำความคิดให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีงาม
       ละเป็นเรื่องที่นำความสวยงาม ความรื่นรมย์มาสู่มนุษยชาติ ลองคิดถึงความงามของสรีระร่างกายทั้งของชายและหญิง ในมุมมองที่มีความงาม มองด้วยความรักโดยไม่มีความใคร่มาปะปนมากนักชีวิตก็จะมีสิ่งที่สวยงาม
       องคิดว่า การมีความสัมพันธ์ทางเพศนั้น เป็นไปเพื่อการเจริญพันธุ์ของมนุษยชาติ และเป็นการแสดงความรักด้วยภาษากาย…เท่านี้เพศสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งที่ดีงามแล้ว
       นมุมกลับ ถ้าการมีความสัมพันธ์ทางเพศเป็นการระบายความใคร่ เป็นการแสดงออกถึง การล่วงเกินทางเพศ การข่มเหงเพศที่อ่อนแอ มีแต่ภาพที่แสดงถึงความไม่สวยงาม ก็กลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายไปทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องเดียวกัน สุดแต่ว่าการกระทำเท่านั้น

ใช้วาจาที่สุภาพ สละสลวย นุ่มนวล
       คร ๆ ย่อยอยากได้ยินคำพูดที่ไพเราะ หวานหู ฟังแล้วสบายใจ เรื่องเดียวกันแค่เปลี่ยนคำพูดเท่านั้น ความหมายก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้แล้ว

พูดคุยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
       ารจะพูดคุยกันเรื่องเพศนั้น ต้องพูดคุยตามสถานการณ์จริง หรือเล่าจากประสบการณ์ที่เป็นจริง เรื่องต่าง ๆ จึงจะเชื่อถือได้และน่าฟัง เป็นที่ชวนติดตาม และสามารถนำไปเป็นประโยชน์ในการประยุกต์เข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวัน การสมมุติสถานการณ์ที่ไม่เป็นจริง จะยิ่งทำให้เกิดความกังวลสงสัย แทนที่จะติดตามอาจจะกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายไปแทนก็ได้

แทรกอารมณ์ขัน
       " หัวเราะวันละนิด จิตแจ่มใส " " การหัวเราะเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุด "
       ค่คุณทำให้ผู้ฟังหรือผู้ร่วมสนทนา หัวเราะได้ คุณก็เป็นต่อแล้ว เพราะพวกเขาจะฟังที่คุณพูดโดยเฉพาะเรื่องเพศ ถ้าขืนพูดซีเรียสแล้วจะกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายเป็นอย่างมาก
       ดังนั้น ถ้าจะพูดคุยเรื่องเพศแล้วต้องสอดแทรกบทตลกขบขันไว้เสมอ ๆ เพราะจะทำให้คนฟังหรือคนที่พูดคุยด้วย เกิดความเป็นกันเอง

เรื่องเพศต้องพูดตามวัยอย่างเหมาะสมกลมกลืน
       พศศึกษาต้องตามวัย ผู้ใหญ่อย่ามองข้าม ถ้าจะพูดเรื่องเพศกับลูก ต้องดูด้วยว่าลูกของเราเขาตั้งความหวัง ที่จะได้รับคำตอบแบบไหน ต้องตอบแบบที่เขาอยากรู้ ไม่ใช่ตอบแบบที่อยากจะตอบต้องทำใจให้คิดแบบเด็ก ๆ ตามวัย ตามพัฒนาการ ห้ามคิดว่าเด็กคือผู้ใหญ่ตัวเล็ก ๆ เด็ดขาด เด็กเดี๋ยวนี้เขาเห็นอะไร บางครั้งมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะผู้ใหญ่ไม่ค่อยมีเวลา มัวแต่ทำงานทั้งวัน

บางครั้งต้องอธิบายด้วยภาพประกอบที่เหมาะสม
       ารพูดคุยกันในบางเรื่องนั้น ทำให้ลำบาก ถ้าไม่มีการใช้ภาพประกอบ เพราะถ้าจะบรรยายให้เห็นเป็นภาพก็คงจะนู้ด แต่ถ้ามีจินตนาการวาดเป็นโครงร่างของอวัยวะ รวมทั้งใช้ภาพการ์ตูนมาเป็นส่วนประกอบแล้วละก็ จะได้ภาพที่น่ารักและสื่อความหมายมากกว่า

สำคัญที่สุดอยู่ที่ใจ
      จจึงสำคัญที่สุด คุยกันด้วยใจที่สะอาด สดใส บริสุทธิ์ มองโลกในแง่ดี ในหัวใจมีแต่ความรักในมนุษยชาติ ภาษาที่ออกมาก็เป็นภาษาแห่งความรักที่จะช่วยบ่งบอก ถึงกระบวนการของความรักและการเจริญพันธุ์ของมนุษยชาติ เป็นการเพิ่มความเข้าใจระหว่างกันและกัน…เพื่อสังคมที่ดีงามในอนาคต

 
©Suansaranrom Hospital. This is Suansaranrom Psychiatric Hospital web page. Webmaster : paramath@yahoo.com
Tel. : 077-311308, 077-311444, 077-240566, 077-240567 Fax : 077-240565
Hotline : 077-312991