Sorry, your browser doesn't support Java(tm).
บทความเรื่อง    :    สาระน่ารู้เกี่ยวกับ " บุหรี่ "

เรื่อง : สาระน่ารู้เกี่ยวกับ " บุหรี่ "
โดย ...  วันทนา ทิพย์มณเฑียร
(พยาบาลวิชาชีพ 7 คลินิกสารเสพติดและจิตสังคมบำบัด โรงพยาบาลสวนสราญรมย์)


เนื้อเรื่อง

บุหรี่ภัยใกล้ตัว
      บุหรี่มหันตภัยของมนุษย์ เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจขาดเลือด ด้วยในควันบุหรี่ยังมีสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิด รามทั้งสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง 42 ชนิด ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมของแคลิฟอร์เนียร์ องค์การอนามัยโลก การวิจัยวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่รวบรวมข้อมูล สรุปได้ว่า มลพิษจากควันบุหรี่ส่งผลให้ครอบครัวและคนข้างเคียง เจ็บป่วยด้วยอาการอักเสบของทางเดินหายใจล่างมากขึ้นเช่น หลอดลมอักเสบและปอดบวม หูอักเสบ อาการโรคทางเดินหายใจกำเริบ ( หอบหืด )
      ากการสำรวจในปี พ. ศ. 2544 สำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า เยาวชนอายุ 11 ปีขึ้นไปทั่วประเทศประมาณ 51.2 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ถึง 12 ล้านคน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มจากปี 2542 ถึง 0.4 ล้านคน
      ด็กเป็นผู้สูบมือสอง ซึ่งผู้ใหญ่อาจคิดไม่ถึงว่า เมื่อผู้ใหญ่สูบบุหรี่แล้วภัยจากบุหรี่ไม่ใช่เพียงผู้สูบ จะได้รับแต่จะส่งผลให้เกิดโรคร้ายถึงเด็กๆที่สูดควันบุหรี่ไปด้วย
      ากรายงานขององค์กรอนามัยโลกพบว่า เด็กที่อยู่กับพ่อแม่ หรือผู้ใกล้ชิดที่สูบบุหรี่ จะได้รับสารพิษจากควันบุหรี่ถึง 1 ใน 3 ของผู้สูบ ควันบุหรี่สูดเข้าไปทำให้เกิดอาการของโรคทางเดนหายใจ โรคหลอดลมอักเสบ โรคปอดบวม เป็นหืดหอบเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า สำหรับเด็กที่อยู่ในบ้านที่มีผู้ใหญ่สูบหรี่
      ากเด็กได้รับควันบุหรี่ในปริมาณมาก ในช่วงอายุ 6 เดือนถึง 2 ขวบ จะทำให้เกิดการติดเชื้อในหูส่วนกลาง ทำให้ปวดหูหรือมีหนองไหลออกมา เนื่องจากในกระแสเลือดมีสารนิโคตินสูงกว่าปกติร้อยละ 25 ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้และการทรงตัวของเด็กในอนาคต
      ากการวิจัยที่ตีพิมพ์ในจุลสารทางการแพทย์อังกฤษ ในปี 1997 พบว่า สตรีที่ไม่สูบบุหรี่เป็นโรคเส้นเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ถ้าสามีสูบบุหรี่ และเพิ่มเป็นร้อยละ 85 ถ้าสัมผัสควันบุหรี่ในที่ทำงาน
 
ท่านเคยสงสัยไหมว่าบุหรี่มีพิษภัยมากมาย แต่ทำไมคนเรายังคิดบุหรี่อยู่ ?

กลไกการติดบุหรี่
      ทุกครั้งที่ผู้สูบและผู้ใกล้ชิดที่ได้รับสารเคมีมากมายนับเป็นพันพันชนิด ซึ่งล้วนแต่มีโทษต่อร่างกายทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น สารก่อมะเร็ง สารเหนี่ยวนำที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ รวมทั้งสารเสพติดที่มีฤทธิ์แรงที่เรารู้จักกันดีของนิโคติน
      นบุหรี่ทั่วไปจะพบปริมาณนิโคตินซึ่งเป็นสารเคมีที่พบในใบยาสูบประมาณ 9-13 มิลลิกรัมต่อมวน และถ้าสูบบุหรี่หมดมวนจะได้รับนิโคตินเข้าไปในร่างกายประมาณ 20-25%นั่นคือประมาณ1.8-3.25 มิลลิกรัมต่อมวน ซึ่งนิโคตินเป็นกลไกสำคัญในการติดบุหรี่

การเดินทางของนิโคตินในร่างกาย
      มื่อสูดควันบุหรี่เข้าไปนิโคตินจะถูกดูดซึมผ่านผนังเซลล์ทางเดินหายใจเข้ากระแสเลือดแล้วไปออกฤทธิ์ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ที่สมอง หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินอาหารและ กล้ามเนื้อลาย เป็นต้น ซึ่งนิโคตินจะถูกกำจัดออกจาก ร่างกายทางปัสสาวะ ในรูปของนิโคติน

นิโคติน สารสำคัญในบุหรี่ที่ทำให้เกิดการติดยา
      มีการถกเถียงว่าบุหรี่มีฤทธิ์มีทำให้เสพติดหรือไม่จนกระทั่ง ได้เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับผลของนิโคตินต่อระบบประสาทส่วนกลางและพบว่านิโคตินมีฤทธิ์ใกล้เคียงกับสารเสพติดอื่นๆ เช่น แอมเฟตตามีน โคเคน โดยออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลางส่งผลทำให้ติดยา ด้วยให้ระบบส่วนกลางมีส่วนรับรู้เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึกเป็นสุขใจ
      บว่าผลของนิโคติน เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและรู้สึกสุขสบายจึงทำให้ผู้สูบบุหรี่ยังคงสูบต่อไป

ทำไมจึงเกิดอาการ อยากสูบบุหรี่ อย่างมากเมื่อหยุดสูบ
      าการสูบบุหรี่เป็นผลจากขณะที่สูบบุหรี่ นิโคตรรินมีผลให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขใจมีความตื่นตัว ดังนั้นให้ผู้สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานาน แล้วหยุดสูบบุหรี่ทันทีจะทำให้อารมณ์เศร้า หดหู่ หงุดหงิด วิตกกังวล ไม่มีแรงจูงใจ ผลเหล่านี้มักทำให้ผู้ที่พยายามหยุดบุหรี่ทนไม้ได้และต้องการบุหรี่มาสูบอีก เพื่อทำให้ระดับอารมณ์และความรู้สึกกลับมาดีตอนสูบบุหรี่อีกครั้งหนึ่ง ในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้อาจจำเป็นต้องใช้ยามาช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ เช่น หมากฝรั่งนิโคติน และบรูโพพิออน ยาเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ป่วยลดอาการอยากบุหรี่ ลงจนสามารถเลิกบุหรี่ได้

บทสรุป ..........
      บุุหรี่มวนนิด แต่พิษภัยมากมาย นิโคตินเป็นตัวการสำคัญทำให้เกิดการเสพติด และเลิกได้ยากเพราะนิโคตินทำให้เกิดการหลั่งของสารโดปามีนในสมอง ซึ่งทำให้ร่างกายมีความสุข
      หันตภัยที่เกิดจากบุหรี่เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้ข้อมูลกับประชาชนและผู้สูบบุหรี่ได้รับทราบถึงความเสี่ยงต่อโรคภัยและการเสียชีวิต มีการรณรงค์มากมายในทุกกลุ่มเป้าหมายแตก็ยังพบว่าเยาวชนเป็นกลุ่มติดบุหรี่ที่เพิ่มขึ้น ทดลองสูบและไม่คิดว่าตนเองจะติด สูบเพื่อความเท่ห์ดีกว่าอยู่เฉยๆหรือแก้เขิน หรือคิดว่ามีนิโคตินต่ำ คงไม่เป็นอันตราย ด้วยไม่คิดว่าบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่มีผลต่อสมองและเลิกได้ยากหากจิตใจไม่เข้มแข็ง มีหลายคนที่คิดเลิก แต่ผู้ติดบุหรี่ก็ให้เหตุผลกับตัวเองไม่ได้ว่าทำไมถึงเลิกได้ยาก
      ริการจากบุคลากรทางการแพทย์ มาตรการทางสังคมในการจัดการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หรือนโยบายของรัฐบาล เรื่องการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นเพียงกำลังใจหรือผู้สนับสนุนให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ
      ดังนั้น   เพียงความตั้งใจจริงที่จะเลิกสูบบุหรี่ก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งทาง ที่เหลืออยู่ที่ความเพียรและความแน่วแน่ของผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ เท่านั้น 
©Suansaranrom Hospital. This is Suansaranrom Psychiatic Hospital web page. Webmaster : paramath@yahoo.com
Tel. : 077-311308, 077-311444, 077-240566, 077-240567 Fax : 077-240565