Sorry, your browser doesn't support Java(tm).
บทความเรื่อง    :    สิ่งเสพติดที่เรียกกันว่า " บุหรี่ ... "

เรื่อง : สิ่งเสพติดที่เรียกกันว่า " บุหรี่ ... "
โดย ...  ลัดดา พิชรานันท์
(พยาบาลวิชาชีพ 7 คลินิกสารเสพติดและจิตสังคมบำบัด โรงพยาบาลสวนสราญรมย์)


เนื้อเรื่อง

      ต่เดิม การสูบบุหรี่สามารถสูบได้ทุกที่ ทุกเมื่อ โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ปัจจุบันการสูบบุหรี่ถูกควบคุมเข้มงวดอย่างยิ่ง เช่น จำกัดสถานที่สูบ ที่ผู้สูบบุหรี่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ถ้าเผลอสูบตามความเคยชิน คุณอาจกำลังผิดกฎหมายก็ได้

ทำไมคนที่สูบบุหรี่ถึงเลิกบุหรี่ยากเย็นเสียเหลือเกิน ?

       บุหรี่ ยาสูบ ยาฉุน ยาเส้น ซิการ์ สูบกล้อง หรือเคี้ยวใบยาสูบ ล้วนแต่ได้รับเจ้าสารเสพติดในบุหรี่ เจ้าสารตัวร้ายนี้ เราเรียกว่า "นิโคติน" ในปี 2521 องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับว่า นิโคติน เป็นสารเสพติด ดังนั้นจึงถือได้ว่าบุหรี่ไม่ได้เป็นเพียง ปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่มีภาวะการเสพติดของสมองส่วนอยาก (Lymbic Systems) และเป็นปัญหาทางด้านการเสพติดทางด้านจิตใจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
       บุหรี่ทำให้เกิดภาวะการเสพติดทั้งร่างกายและจิตใจในเวลาอันรวดเร็ว การเสพติดทางร่างกาย คือ ความต้องการสารนิโคติน ส่วนการเสพติดทางจิตใจ คือ พฤติกรรมที่ต้องเสาะแสวงหาบุหรี่มาสูบ
       รามาพิจารณาสาร นิโคติน (Nicotine) กันอย่างใกล้ชิด เป็นสารที่มีอันตรายมากที่สุด เมื่อเทียบกับสารอื่นในบุหรี่ และมีผลต่อระบบประสาทในร่างกาย โดยนิโคตินจะเพิ่มการหลั่งของสารสื่อประสาทที่ชื่อว่า แคททีโคลามีน (Catecholamines) อีพิเนฟริน (Epinephrine) และ นอร์อีพิเนฟริน (Norepinephrine) ทำให้เกิด

                       เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจให้เร็วขึ้น
                       เพิ่มความดันโลหิตให้สูงขึ้น
                       เกิดการหดตัวของเส้นเลือด
                       เพิ่มปริมาณการใช้ออกซิเจน
                       มีผลต่อการหมุนเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ
                       หัวใจเต้นผิดปกติ
                       เพิ่มปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ
                       เพิ่มปริมาณกรดไขมันเลือดและทำให้เกล็ดเลือดติดกัน

       นิโคตินยังเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจ โดยเฉพาะระบบเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจทำให้เกิดการอุดตันของไขมันในเส้นเลือด เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอด
       ละมีสารพิษอื่น ๆ อีกมากกว่า 4,000 ชนิด ที่มีผลเสียต่อร่างกาย ทำให้เกิดภาวะไอเรื้อรัง มะเร็งปอด โรคระบบทางเดินหายใจ ถุงลมโป่งพอง เกิดภาวะมีบุตรยากทั้งในชายและหญิง
       อกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของคนข้างเคียง โดยเพิ่มปริมาณสารกระตุ้นการเกิดมะเร็งในกลุ่มผู้สูดดมควันบุหรี่ ทำให้เกิดโรคหอบ เกิดความระคายเคืองต่อตา จมูก ช่องคอ และเกิดอาการปวดศรีษะ กรณีหญิงตั้งครรภ์จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายและทำให้ทารกน้ำหนักตัวน้อย
       าการขาดนิโคติน จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ที่ติดบุหรี่เลิกบุหรี่ 24-28 ชั่วโมง จะเกิดอารมณ์เศร้า ไม่สบายใจ วิตกกังวล นอนไม่หลับ ไม่มีสมาธิ หงุดหงิดฉุนเฉียว โกรธง่าย กระวนกระวายใจ กระสับกระส่าย กินจุ น้ำหนักตัวเพิ่ม หัวใจเต้นช้าลง เกิดอาการอยากสูบบุหรี่ซ้ำ ๆ ถ้าเป็นรุนแรงจะมีอาการทางจิตเวชร่วมด้วย เช่น โรคกังวล โรคซึมเศร้า ใช้สารเสพติดอื่น และเมื่อทนไม่ได้จะกลับไปสูบบุหรี่ใหม่

การติดบุหรี่ ติดเพราะ ?

                       ติดเพราะฤทธิ์นิโคติน ถ้าขาดจะเกิดอาการดังกล่าวข้างต้น
                       ติดเพราะการเปลี่ยนแปลงของระดับนิโคตินในสมองจะแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วจะทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน
                            คือ อร่อยตอนสูบ อัดเข้าปอด เพราะระดับสารนิโคตินเข้าสู่สมอง ส่วนติดยาภายใน 8 วินาที ทำให้ได้รับ
                            ความสุข ความพึงพอใจ และเกิดการเสพติด
                       ติดเพราะ พฤติกรรมการสูบ คือ การคาบ การดูดควัน การพ่นควัน แม้กระทั่งการพกซองบุหรี่

การเลิก

                       การเลิกสูบบุหรี่ทันที ได้ผลร้อยละ 80.00
                       การออกกำลังกาย ทำกิจกรรมที่สบายใจ
                       พูดคุยกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
                       ครอบครัวให้ความร่วมมือและเป็นกำลังใจ
                       หาเหตุผล หาแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
                       ปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการบำบัด


 
©Suansaranrom Hospital. This is Suansaranrom Psychiatric Hospital web page. Webmaster : paramath@yahoo.com
Tel. : 077-311308, 077-311444, 077-240566, 077-240567 Fax : 077-240565
Hotline : 077-312991