จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 กำพวน 0 รายบุคคล
2 นาคา 1 รายบุคคล