จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 กระแจะ 0 รายบุคคล
2 กระแจะ 0 รายบุคคล
3 ขุนซ่อง 0 รายบุคคล
4 คลองขุด 2 รายบุคคล
5 ช้างข้าม 0 รายบุคคล
6 ช้างข้าม 0 รายบุคคล
7 ตะกาดเง้า 0 รายบุคคล
8 ทุ่งเบญจา 0 รายบุคคล
9 ท่าใหม่ 0 รายบุคคล
10 นายายอาม 0 รายบุคคล
11 นายายอาม 0 รายบุคคล
12 บ่อพุ 0 รายบุคคล
13 พลอยแหวน 0 รายบุคคล
14 พวา 0 รายบุคคล
15 ยายร้า 0 รายบุคคล
16 รำพัน 0 รายบุคคล
17 วังโตนด 0 รายบุคคล
18 วังโตนด 0 รายบุคคล
19 สนามไช 0 รายบุคคล
20 สนามไชย 0 รายบุคคล
21 สองพี่น้อง 0 รายบุคคล
22 สามพี่น้อง 0 รายบุคคล
23 สีพยา 0 รายบุคคล
24 เขาบายศรี 0 รายบุคคล
25 เขาวงกต 0 รายบุคคล
26 เขาวัว 0 รายบุคคล
27 เขาแก้ว 0 รายบุคคล
28 แก่งหางแมว 0 รายบุคคล
29 แก่งหางแมว 0 รายบุคคล
30 โขมง 0 รายบุคคล