Sakaeo Inter-Network Assisting Program

(SINAP)

เครือข่ายบริการสุขภาพจิต จิตเวชสระแก้วราชนครินทร

ข่าวสาร เครือข่ายสุขภาพจิต

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

 

เครือข่ายที่ยังมีผู้ป่วยในโครงการรับยาไปรษณีย์ที่ยังไม่ได้รายงานการติดตามอาการดังนี้

 

 สอ.ทุ่งมหาเจริญ   รพ.วังน้ำเย็น    สอ.หนองสังข์   สสอ.อรัญประเทศ    สอ.ต.ศาลาลำดวน    สอ.คลองตาสูตร    สอ.ต.บ้านทุ่งกบินทร์    สอ.ต.ศาลาลำดวน   0    สอ.โคกไพล    สอ.ผ่านศึก   สสอ.อรัญประเทศ    สอ.คลองน้ำใส(อรัญฯ)    สอ.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส   สอ.ต.เกาะลอย   สอ.ต.กรอกสมบูรณ์   สอ.บ.คลองรั้ง   รพ.คลองหาด    สอ.หนองหว้า    สอ.โคกแจง    สอ.ต.ศาลาลำดวน    สอ.ต.โคกปี่ฆ้อง    สอ.บ้านแก่งสีเสียด   สอ.ต.วังท่าช้าง   

 เฉพาะโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว            แบบคัดกรองโรคจิต                กลับสู่หน้าหลักจิตเวชชุมชนสระแก้ว

เฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

โรงพยาบาล/เครือข่ายอื่นๆเชิญที่

ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นคนที่ 14857 ตั้งแต่23 กค 2552

web programmed by

นพ. กรกต สัจจาริยรักษ